Milieu en duurzaamheid

Veiligheid en milieu
prioriteit nummer 1

Bij alles wat we doen en bij elke beslissing die we nemen wordt meegewogen hoe we mens en milieu kunnen beschermen. Iedere medewerker dient er voor te zorgen dat onze producten en werkzaamheden voldoen aan de eisen van de overheid of aan die van onszelf. Bij verschil op dat punt, gaan wij uit van de meest strikte eis.

Ons doel is oorzaken van letsel en ongevallen geheel weg te nemen, schadelijke gevolgen voor mileu en gezondheid te voorkomen en afval en uitstoot tot het minimum te beperken. We leggen verantwoording af over voortgang en resultaten bij diverse instanties.


Duurzaamheid


Door liefde voor de natuur te verbinden met wetenschap en met de principes van duurzaamheid, willen we bijdragen aan het oplossen van de meest urgente problemen waar de wereld mee kampt. Denk aan de energie- en klimaatcrisis en de beschikbaarheid van veilig en schoon drinkwater.

Onze interne duurzaamheidsdoelstellingen hebben een grote externe focus, namelijk:

  • beschermen en bevorderen van een gezond en veilig milieu
  • toonaangevend in productveiligheid
  • het versterken van de lokale samenleving waarin we opereren
  • zorgen voor een meer duurzame industrie
  • tot stand brengen van doorbraken in het oplossen van de grote uitdagingen in de wereld
  • efficiënter omgaan met energie
  • bestrijden van klimaatverandering